бмь

archive – A line drawing of the Internet Archive headquarters building façade. An illustration of a heart shape "Donate to the archive" An illustration of a magnifying glass. An illustration of a magnifying.

душевнtји очи смисьлно разумtти. кто си јест цар царем и господ господем. отјемљеј духи и царем и кнезем. вь њего же руку вьсако диханије.

водосточни тръби цена Бившият варненски кмет Иван Портних (ГЕРБ) ще бъде съден заради аварията с фекалната тръба по дъното на Варненското езеро. Днес местната. Нейното тяло си е нейна работа Както обикновено, цената на политиката за ограничението на абортите в Русия. От 25 септември 2023 г. БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема „100 години Богословски

Вашият коментар